گسل - آزمون‌هاي دارويي هرکجا جز آمريکا
سال ساخت: 2011
زمان فیلم: 25 دقيقه
زبان گفتار: انگليسي زبان زيرنويس: فارسي
درباره مستند:
با انتقال عمليات شرکت هاي داروسازي ايالات متحده به خارج از کشور، هند به آزمايشگاهي براي تست داروهاي آزمايشي تبديل شده است. شرکت هاي داروسازي آمريکا در دهه گذشته، عمليات خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. فالت لاينز اکسترا بي سوادي زياد دارويي در هند هند: آزمايشگاه عظيم به جاي آزمايش داروهاي آزمايشي بر روي آمريکايي‌ها، تعداد روزافزوني از اين آزمايشها بر روي مردم فقير در مکان هاي دورافتاده انجام مي گيرند. روسيه، چين، برزيل، لهستان، اوگاندا و روماني کانون انجام پژوهش هاي باليني يا کارآزمايي‌هاي باليني هستند. امروزه، اين صنعت با به کارگيري سازمان هاي تحقيقات باليني، به تجارتي عظيم به ارزش 30 ميليارد دلار تبديل شده است. هيچ کشور ديگري به انداز? هند در اين صنعت، پيشرفت نکرده است. يک زيرساخت پزشکيِ انگليسي زبان راه‌اندازي شده که از نگرش‌ها نسبت به صنعت خارجي و مهمتر از همه، از انبوه فقرا، افراد بي سواد مورد آزمايش که تمايل به امتحان کردن داروهاي جديد دارند، استقبال مي‌کند و سرزمين هند را به آزمايشگاه عظيمي جهت آزمايش داروها تبديل کرده است. گزارشگر فالت لاينز، زينا عوادZeina Awad ، به هند سفر مي کند تا به شيوه‌هاي تحقيقات باليني در آن سرزمين پي ببرد. نهادهاي نظارتي ايالات متحده، چه نقشي را در نظارت بر کارآزمايي‌ها ايفا مي‌کنند؟ آيا شرکت کنندگان مي‌دانند که در يک کارآزمايي باليني شرکت دارند؟ آيا آزمايش برخلاف استانداردهاي اخلاقي بين المللي صورت مي‌گيرد؟
در حال بارگذاری ...
نام :
پست الکترونیک
نظر شما:
 
Captcha