امپراطوري - چگونه بريتانيا دنياي مدرن را ساخت 6
کارگردان: نيل فرگوسن
سال ساخت: 2003
زمان فیلم: 50 دقيقه
زبان گفتار: انگليسي زبان زيرنويس: فارسي
درباره مستند:
فروش امپراطوري آخرين قسمت اين مجموعه به بررسي اين موضوع مي‌پردازد که چگونه طي دو جنگ جهاني، امپراتوري بريتانيا خود را قرباني کرد تا آلمان و ژاپن را شکست دهد. به دنبال درگيري‌ها، آمريکا موفق ترين مستعمر? پيشين بود - اما اکنون، در حاليکه آمريکا به مبارزه عليه تروريسم مي‌پردازد، نايل فرگوسن نشان مي دهد که به نظر مي رسد اين کشور قدم در جاي پاي بريتانياي امپرياليستي مي‌نهد.
در حال بارگذاری ...
نام :
پست الکترونیک
نظر شما:
 
Captcha